Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-16
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2019-09-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2019-09-16 14:08:02
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-15 11:47:37 (aktualizacja) przez Daria Marciniak