Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-29
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-04-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-03-29 11:33:08
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-10 13:39:08 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak