Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej z jednokrotnym usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek, ścieków oraz krawężników znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-24
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-08-01 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-07-24 10:52:43
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-25 10:39:47 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek