Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej z jednokrotnym usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-06-24
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2020-07-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2020-06-24 13:22:38
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-24 13:23:10 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak