Zamówienie publiczne: Wykonanie usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kole.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-17
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2020-03-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Barbara Wypychowska
Data publikacji: 2020-03-17 09:52:39
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-08 11:51:51 (aktualizacja) przez Barbara Wypychowska