Zamówienie publiczne: Wykonanie usług związanych z przeglądami okresowymi i naprawami ciągników rolniczych, przyczep, maszyn i urządzeń należących do RDW Gniezno.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-15
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-01-26 09:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-01-15 10:43:57
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-15 10:45:59 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska