Zamówienie publiczne: Wykonanie ścinki i uzupełnienia poboczy dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-30
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-04-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2016-03-30 14:16:24
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-27 08:20:11 (aktualizacja) przez Radosław