Zamówienie publiczne: Wykonanie ścinki i uzupełniania poboczy dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-14
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-03-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2018-03-14 09:08:39
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-11 10:52:20 (aktualizacja) przez Radosław