Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu i prac utrzymaniowych mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-07-18 11:56:04
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-23 14:04:24 (aktualizacja) przez Renata Stempniak