Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na drogach wojewódzkich nr 178 ,183 , 187 ,153 ,140 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-25
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-03-11 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-02-25 14:01:06
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-15 11:45:06 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko