Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na drogach wojewódzkich nr 178 ,183 , 187 ,153 ,140 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-04-29 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-04-18 10:29:21
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-03 11:19:45 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko