Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 263

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-30
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-02-14 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2018-01-30 11:15:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-28 12:42:45 (aktualizacja) przez Radosław