Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno-asfaltową na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 470, Nr 471, Nr 478

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-07
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-03-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2018-03-07 13:58:31
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-17 09:47:48 (aktualizacja) przez Radosław