Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno-asfaltową na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 470, Nr 471, Nr 478

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-18
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-05-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2018-04-18 08:51:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-11 10:51:38 (aktualizacja) przez Radosław