Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno-asfaltową – DW Nr 263

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-27
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2017-02-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2017-01-27 10:50:05
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-19 08:14:12 (aktualizacja) przez Radosław