Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich nr 181, 309 ,177 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-25
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-03-11 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-02-25 14:04:25
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-15 11:47:08 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko