Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drogach wojewódzkich nr 181, 309 ,177 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-04-29 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-04-18 10:35:23
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-03 11:20:49 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko