Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 182 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-25
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-03-11 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-02-25 13:56:57
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-15 11:44:05 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko