Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 182 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-01
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2017-03-15 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2017-03-01 13:27:47
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-19 12:49:34 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko