Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 178,183,153,187 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-09
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2018-02-26 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2018-02-09 14:05:12
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 14:24:21 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko