Zamówienie publiczne: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich nr 262 i 264 na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-09
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-02-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-02-10 07:12:10
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-31 10:15:11 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak