Zamówienie publiczne: Wykonanie remontów cząstkowych na drogach wojewódzkich nr 262 i 264 na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-30
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-02-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-01-31 08:50:54
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-27 14:29:38 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak