Zamówienie publiczne: Wykonanie projektu i na jego podstawie zainstalowanie drogowej sygnalizacji świetlnej w m. Racot - DW 308 skrzyżowanie ul. Kościańskiej z ul. Kościuszki i ul. Dworcową

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-05-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-04-19 12:30:59
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-08 08:56:21 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek