Zamówienie publiczne: Wykonanie projektu i na jego podstawie zainstalowanie 3 sygnalizacji świetlnych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-31 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-08-10 19:49:51
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-28 10:58:16 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek