Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-03-06 12:51:14
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-10 12:06:47 (aktualizacja) przez Renata Stempniak