Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2020-04-02 14:00:34
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-10 09:59:03 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska