Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-03-01 12:40:18
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-24 08:15:04 (aktualizacja) przez Renata Stempniak