Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:27
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-01 10:47:21 (aktualizacja) przez Renata Stempniak