Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w roku 2016 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-03
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-02-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2016-02-03 12:22:15
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-06 07:47:42 (aktualizacja) przez Anna Sobczak