Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ( Część I - Obwód Szamotuły i Część - Obwód Międzychód) II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-04
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-02-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2016-02-04 11:20:50
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-02 07:52:00 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak