Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW Poznań ,Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-12
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-02-22 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-02-12 08:48:34
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-04 09:38:55 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko