Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych - dwukrotnie w roku 2016 - zlokalizowanych na terenie RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-09
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-03-17 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-03-09 09:02:43
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-10 08:32:52 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska