Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych bieżącego utrzymania na obiektach mostowych zlokalizowanych na terenie adm. przez RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-23
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-03-03 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-02-23 10:31:53
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-23 13:04:30 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak