Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych bieżącego utrzymania na obiektach mostowych i przepustach zlokalizowanych na terenie adm. przez RDW w Koninie w 2016 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-03
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-02-16 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-02-03 09:44:19
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-15 12:06:16 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak