Zamówienie publiczne: Wykonanie prac interwencyjnych polegających na usunięciu z drogi elementów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i usunięcie odpadów powypadkowych z 256,798km dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-01-25 13:08:53
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-29 14:12:37 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek