Zamówienie publiczne: Wykonanie prac interwencyjnych polegających na usunięciu z drogi elementów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i usunięcie odpadów powypadkowych z 256,798 km dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-01-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2016-01-08 14:37:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 12:04:48 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak