Zamówienie publiczne: Wykonanie prac interwencyjnych polegających na usunięciu z drogi elementów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i usunięcie odpadów powypadkowych z 256,798 km dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-12-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2015-12-21 13:40:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 12:02:25 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak