Zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-03-14 13:23:25
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-21 13:04:18 (aktualizacja) przez Renata Stempniak