Zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-03-06 14:37:47
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 13:49:25 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek