Zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-29
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-01-29 11:32:58
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-18 13:14:54 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek