Zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 3 Rejonów Dróg Wojewódzkich (Gniezno, Kościan, Szamotuły).

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-04-30 14:37:16
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-18 10:07:53 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek