Zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego (materiałem i sprzętem Wykonawcy) wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-02-17 13:51:00
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-30 13:24:04 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek