Zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego /materiałami i sprzętem wykonawcy/ wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-06-24 14:23:01
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-19 13:59:09 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek