Zamówienie publiczne: Wykonanie okrzesania drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-25
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2017-10-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2017-09-25 13:42:21
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-16 11:01:36 (aktualizacja) przez Radosław