Zamówienie publiczne: Wykonanie okrzesania drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-12
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-10-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2018-10-12 11:17:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-28 10:55:36 (aktualizacja) przez Radosław