Zamówienie publiczne: WYKONANIE OCZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-06
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-04-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-04-06 13:59:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-01 09:53:39 (aktualizacja) przez Artur Ginter