Zamówienie publiczne: Wykonanie oczyszczenia urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-30
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2015-07-08 10:00:00

Opis zamówienia

Wykonanie oczyszczenia urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

KOD CPV: 9064000-5 Usługi w zakresie oczyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2015-08-10 17:07:36
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-01 09:48:51 (aktualizacja) przez Artur Ginter