Zamówienie publiczne: Wykonanie oczyszczenia urządzeń odwadniających na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-06
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-07-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-07-06 13:03:50
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-28 08:21:59 (aktualizacja) przez Artur Ginter