Zamówienie publiczne: Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-20
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-10-28 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-10-20 14:44:03
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-13 12:49:18 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska