Zamówienie publiczne: Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-17
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-03-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-03-17 11:05:22
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-14 12:34:09 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska